Հավելված 5

ՑԱՆԿ
2012թ. փետրվարի 12-ի ՀՀ ՏԻՄ ընտրությունների


Մարզ - ՏԻՄ

Ավագանու ընտրություններ

Համայնքի ղեկավարի ընտ.

Ընդամենը մարզում

Արագածոտն
- Հակո
- Ջարինջա
- Կոշ
- Սարալանջ

-

4

4

Արարատ
- Արևշատ
- Դվին
- Մրգավետ
- Ռանչպար
- Շահումյան

-

5

5

Արմավիր
- Ալաշկերտ
- Արագած
- Արշալույս
- Դալարիկ
- Ֆերիկ
- Նորապատ
- Շահումյան

-

7

7

Գեղարքունիք
- Նորաբակ
- Գեղամաբակ
- Զոլաքար
- Զովաբեր

1

3

4

Կոտայք
- Հատիս
- Հրազդան
- Քանաքեռավան
- Սևաբերդ

-

4

4

Լոռի
- Արծնի
- Արծնի
- Բլագոդարնոյե
- Չկալով
- Սպիտակ

1

4

5

Շիրակ
- Արևիկ
- Նահապետավան
- Բասեն
- Գառնառիճ
- Գեղանիստ
- Նահապետավան
- Պեմզաշեն
- Շիրակ
- Տուֆաշեն
- Վահրամաբերդ

2

8

10

Սյունիք
- Արծվանիկ
- Կուրիս
- Վարդավանք
- Խնձորեսկ
- Արծվանիկ
- Վարդավանք
- Խնձորեսկ

4

3

7

Տավուշ
- Խաշթառակ

-

1

1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ ՀՀ

8

39

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¾çÇ ëÏǽµ