ՏԱՐԱԾՔԸ` 4058 քառ.կմ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ` 278600 հազար մարդ
ՄԱՐԶԿԵՆՏՐՈՆ` ք. Գավառ
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻՑ` 98 կմ
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԹԻՎԸ` 92, որից քաղաքային` 5, գյուղական` 87
 
Սևանի տարածաշրջանը (ք. Սևան)
Գավառի տարածաշրջանը (ք. Գավառ)
Ճամբարակի տարածաշրջանը (ք. Ճամբարակ)
Մարտունու տարածաշրջանը (ք. Մարտունի)
Վարդենիսի տարածաշրջանը (ք. Վարդենիս)

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
 
Գավառ ք.
Ճամբարակ ք.
Մարտունի ք.
Սևան ք.
Վարդենիս ք.
Ազատ
Ախպրաձոր
Ակունք
Աղբերք
Այգուտ
Այրք
Անտառամեջ
Աստղաձոր
Ավազան
Արեգունի
Արծվանիստ
Արծվաշեն
Արտանիշ
Արփունք
Բերդկունք
Գանձակ
Գեղամաբակ
Գեղամասար
Գեղամավան
Գեղարքունիք
Գեղաքար
Գեղհովիտ
Գետիկ
Դարանակ
Դդմաշեն
Դպրաբակ
Դրախտիկ
Երանոս
Զոլաքար
Զովաբեր
Թազագյուղ
Թթուջուր
Լանջաղբյուր
Լիճք
Լճաշեն
Լճավան
Լճափ
Լուսակունք
Խաչաղբյուր
Ծակքար
Ծաղկաշեն
Ծաղկունք
Ծափաթաղ
Ծովագյուղ
Ծովազարդ
Ծովակ
Ծովինար

 

Կալավան
Կախակն
Կարճաղբյուր
Կարմիրգյուղ
Կութ
Կուտական
Հայրավանք
Ձորագյուղ
Ձորավանք
Մադինա
Մարտունի
Մաքենիս
Մեծ Մասրիկ

 

 

Ներքին Շորժա
Ներքին Գետաշեն
Նորաբակ
Նորակերտ
Նորաշեն
Նորատուս
Շատջրեք
Շատվան
Շորժա
Չկալովկա
Ջաղացաձոր
Ջիլ
Սարուխան
Սեմյոնովկա
Սոթք

 

Վերին Շորժա
Վերին Գետաշեն
Վահան
Վաղաշեն
Վանևան
Վարդաձոր
Վարդենիկ
Վարսեր
Տորֆավան
Տրետուք
Փամբակ
Փոքր Մասրիկ

 

 
 
Դեպի վեր