ՏԱՐԱԾՔԸ` 4475 քառ.կմ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ` 164000 մարդ
ՄԱՐԶԿԵՆՏՐՈՆ`

ք. Կապան

ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻՑ`

316 կմ

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԹԻՎԸ` 113, որից քաղաքային` 5, գյուղական` 108

 

Մարզն իր մեջ ընդգրկում է`

Գորիսի, Սիսիանի, Կապանի, Քաջարանի և Մեղրու տարածաշրջանները Գորիս, Սիսիան, Կապան, Քաջարան, Մեղրի քաղաքներուվ և 108 գյուղական բնակավայրերով:  

 

 
 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Ագարակ ք.
Գորիս ք.
Դաստակերտ ք.
Կապան ք.
Մեղրի ք.
Սիսիան ք.
Քաջարան ք.
Ագարակ
Ալդարա
Ախլաթյան
Աղվանի
Աղիտու
Անգեղակոթ
Անտառաշատ
Աշոտավան
Առաջաձոր
Արևիս
Արավուս
Արծվանիկ
Բալաք
Բարձրավան
Բնունիս
Բռնակոթ
Բռուն
Գեղանուշ
Գեղի
Գետաթաղ
Գորայք
Գուդեմնիս
Դավիթ Բեկ
Դարբաս
Դովրուս
Եղեգ
Եղվարդ
Թանահատ
Թասիկ
Լեհվազ
Լեռնաձոր
Լիճք
Լծեն
Լոր
Խալաջ
Խդրանց
Խնածախ
Խնձորեսկ
Խոզնավար
Խոտ
Ծավ
Ծղուկ
Կաղնուտ
Կարճևան
Կոռնիձոր
Կուրիս

 

Հալիձոր
Հարթաշեն
Հարժիս
Հացավան
Ձորաստան
Ղարատղա
Ղզլջուղ
Ճակատեն
Մուցք
Ներքին Խնձորեսկ
Ներքին Խոտանան
Ներքին Հանդ
Նյուվադի
Նորաշենիկ
Նորավան
Շաղատ
Շաքի
Շենաթաղ
Շիկահող
Շինուհայր
Շուռնուխ
Շվանիձոր
Շրվենանց

 

 

Որոտան (Գորիսի շիջ.)
Որոտան (Սիսիանի շրջ.)
Չափնի
Սևաքար
Սալվարդ
Սառնակունք
Սյունիք
Սոֆլու
Սպանդարյան
Սվարանց
Սրաշեն
Վերին Գիրաթաղ
Վերին Գյոդակլու
Վերին Խոտանան
Վահրավար
Վաղատին
Վաղատուր
Վանեք
Վարդանիձոր
Վերիշեն

 

Տաթև
Տանձավեր
Տանձատափ
Տաշտուն
Տեղ
Տոլորս
Տորունիք
Ուժանիս
Ույծ
Փայահան
Փիրլուր
Քաշունի
Քաջարան
Քարահունջ
Քարաշեն
Քյուրորտ
Օխտար

 

 
 
Դեպի վեր