Համաժողովներ, որոշումներ
 
 

2004 թվական, 10 դեկտեմբերի – Կայացավ ՙՀայաստանի ավագանիներ՚ ՀԿ-ի խորհրդի համաժողովը, որի որոշմամբ կազմակերպությունը վերանվանվեց ՙՀայաստանի ավագանիների ասոցիացիա՚:

Գրանցումը կատարվել է 28.02.2005թ Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից՚:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Էջի սկիզբ