Համաժողովներ, որոշումներ
 
 

2003 թվական, 17 սեպտեմբերի – Կայացավ ՙՀայաստանի ավագանիների ասոցիացիա՚ -ի խորհրդի ընդլայնված նիստը, որը ընդունեց որոշում դիմել ՀՀ կառավարությանը, առաջարկելով նոյեմբերի 10-ը հայտարարել ՙՀայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների՚ մասնագիտական տոն :

Rounded Rectangle: ՙՀայաստանի ավա•անիներ՚   հասարակական կազմակերպության խորհրդի  ընդլայնված նիստի (կայացած 17.09.2003թ)  Որոշում  Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների առաջին ընտրությունները կայացել են 1996թ նոյեմբերի 10-ին,  նկատի ունենալով այդ մարմինների ծավալած յոթնամյա •ործունեության էական նշանակությունը երկրում ժողովրդավարության զար•ացման •ործում, միաժամանակ կարևորելով Հայաստանի անդամակցությունը Եվրոպայի խորհրդին, ՙ Հայաստանի ավա•անիներ՚ հասարակական կազմակերպության խորհուրդը  որոշեց  հիմք ընդունելով ՀՀ ՙՏոների և հիշատակման օրերի մասին՚ օրենքի հոդված 18-ը, դիմել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, առաջարկելով նոյեմբերի 10-ը հայտարարել ՙՀայաստանի տեղական ինքնակառավարման մարմինների՚ մասնա•իտական տոն, ինչը կխթանի ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետա•ա զար•ացմանը և ուժեղացմանը:

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Էջի սկիզբ