Հանդիպումներ, այցելություններ
 
 


2005 թվականի փետրվարի 13-20-ը ՀՀ ՙԱվագանու խորհրդի հզորացում՚ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ մի շարք համայնքների ավագանու անդամներ գտնվում էին Բուլղարիայում` ավագանու փորձը ուսումնասիրելու նպատակով:
Հայաստանի մարզերի ավագանու ներկայացուցիչները ծանոթացան արտերկրի իրենց գործընկերների աշխատանքին, գործունեության պայմաններին, այդ երկրի ՏԻՄ օրենսդրությանը:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Էջի սկիզբ