ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՆԵՐ, ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐ, ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
 

Այս բաժնում զետեղված են տեղական ինքնակառավարման բնագավառին առնչվող օրենսդրական փաստաթղթեր: Ընդ որում բացի գործող իրավական փաստաթղթերից, զետեղված են նաև շրջանառության մեջ գտնող ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծեր:

 
 
 
 
 

 

   
 

(Ընդունված է 2001 թվականի մայիսի 2-ին)

 

Դեպի վեր