Հայաստանի ավա•անիների ասոցիացիան կազմակերպել էր սեմինար-խորհրդակցություններ Վեդի և Բյուրեղավան համայնքներում, որոնց նպատակը համայնքի ղեկավարներին, ավա•անուն և աշխատակազմի ներկայացուցիչներին ծանոթացնելն էր ՙՀամայնքի ավա•անու անդամների և անդամության թեկնածուների համար՚ նոր ձեռնարկի հետ, որը հրատարակվել է ասոցիացիայի կողմից ՙՖրիդրիխ Էμերտ՚ հիմնադրամի աջակցությամբ:
Հանդիպումներին մասնակցեցին Վեդի համայնքի ղեկավար Վարուժան Բարսեղյանը,
Բյուրեղավան համայնքի ղեկավար Հակոբ Բալասյանը,ավագանու անդամներ, աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ, ՀՀ ԱԺ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման,գյուղատնտեսության և բնապահպանության մշտական հանձնաժողովի փոխնախա•ահ, Հայաստանի ավա•անիների ասոցիացիայի (ՀԱԱ) նախա•ահ Արաիկ Հովհաննիսյանը, ՀԱԱ փոխնախա•ահներ Արտակ Պետրոսյանը, Աշոտ Մովսեսյանը, ՀԱԱ խորհրդի անդամ Տի•րան Վարդազարյանը:
Ասոցիացիայի և հիշյալ համայնքների միջև տարիների համատեղ աշխատանքի
շնորհիվ ձևավորվել են ջերմ,գործընկերային հարաμերություններ, և այս սեմինար-խորհրդակցությունները նույնպես անցան հետաքրքիր և անկաշկանդ մթնոլորտում: Արտակ Պետրոսյանը ներկայացրեց ձեռնարկը, տեղեկացրեց, որ այն շատ կարևոր ուղեցույց է ավագանիների համար, առավել ևս խոշորացված համայնքների. ՙՀրատարակման համար հիմք են հանդիսացել հիմնականում 2008-2017 թթ.
ՏԻ համակար•ի իրավական դաշտի փոփոխությունները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ձևով անդրադարձել են համայնքների ավա•անու ձևավորմանգործունեությանը:
Ձեռնարկի նյութերի հավաքագրման ընթացքում կատարել ենք մի շարք համայնքային այցեր, տեղում պարզել ավա•անու ցանկությունները և ակնկքները սույն ձեռնարկից՚:
Հաճախ ավա•անու ընտրություններից հետո պարզվում է, որ նախկին ավա•անու անդամների զգ մասը կամ չի առաջադրվել, կամ չի վերընտրվել: Այդ պատճառով
ընտրություններից հետո հարկ է լինում լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել նորընտիր ավագանիների վերապատրաստման ուղղությամμ: Մասնավորապես, այս հանդիպումները կազմակերպվել էին` նպատակ ունենալով ՏԻՄ ներկայացուցիչներին ներկայացնել ՙՖրիդրիխ Էμերտ՚ հիմնադրամի աջակցությամբ հրատարակված ՙՁեռնարկ ավագանու անդամների և անդամության թեկնածուների համար՚ ուղեցույցը, որը միտված է նպաստելու ավագանու անդամների կարողությունների բացահայտմանն ու հզորացմանը, առաջավոր փորձի փոխանակմանը:
Համայնքային սեմինար-խորհրդակցությունների ընթացքում շահառուները ուղեցույցից բացի ծանոթացան նաև ՏԻ համակար•իգործող օրենսդրական դաշտին ու վերջին ժամանակաշրջանում կատարված փոփոխություններին, քննարկվեցին ՀՀ ՏԻ համակար•ի վարչատարածքային բարեփոխումների տարբերակները, ՏԻՄ ընտրությունների հնարավոր սցենարները:
Ավա•անու անդամների գործողություններն ավելի դյուրին դարձնելու, ավա•անու անդամության թեկնածուներին ՏԻգործունեությանը ծանոթացնելու համար ձեռնարկում հնարավորինս ներառվել են ինչպես սահմանադրական փոփոխություններից հետո կատարված մի շարք օրենսդրական արմատական փոփոխություններ, այնպես էլ համայնքային հանդիպումների ժամանակ հնչեցված կարծիքներն ու ցանկությունները: Ուղեցույցում պարզաբանվել են տարաբնույթ հարցեր և խնդիրներ` կապված ավա•անու և ավա•անու անդամի աշխատանքայինգործունեության հետ:
Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել քաղաքացիական հասարակության, ազ•աբնակչության և տեղական ինքնակառավարման մարմիների համա•ործակցությանն առնչվող իրավական ակտերի ներկայացմանն ու հստակեցմանը` դրանք տեղական ինքնակառավարման առօրյագործընթացներում կիրառելու ակնկալությամբ: Սպասվում է, որ նմանատիպ խորհրդակցությունների
իրականացման արդյունքում կμարելավվի ավա•անու անդամների իրազեկվածությունը և այն կնպաստի ՀՀ-ում քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության զար•ացմանը:
Այնուհետև սկսվեց քննարկում, թե° հրատարակված ձեռնարկի, թե° ՏԻՄ-ում օրենսդրական փոփոխությունների, թե° ավա•անու դերի կարևորության մասին: Վերջում համայնքի ղեկավարները և ավա•անու անդամները շնորհակալություն հայտնեցին Հայաստանի ավա•անիների ասոցիացիայի ներկայացուցիչներին` իրենց մոտ նման քննարկումներ անցկացնելու համար:
ՙՇատ արդյունավետ ու օ•տակար հանդիպումներ ստացվեցին: Ունեցանք նոր
առաջարկություններ, եղան պարզաբանումներ, որոնք անպայման կօ•տա•ործենք մեր հետա•ա աշխատանքներում: Պատրաստակամություն ենք հայտնում շարունակել համա•ործակցությունը: Հար•ելի մասնակիցներ, շնորհակալություն ձեր ակտիվ ու կառուցողական ելույթների համար՚,- հանդիպումներն ամփոփելով` նշեց ՀԱԱ նախա•ահ Արաիկ Հովհաննիսյանը: